Taisyklės ir sąlygos

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Pirtelės dviem (toliau – Sodyba), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1. Sodybos teikiamos paslaugos
Sodyba teikia namelio su pirtimi ir kubilu, taip pat inventoriaus nuomos paslaugas. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vad. Svečiai.

2. Rezervacijos
2.1 Rezervacijos atliekamos interneto svetainėje pirteledviem.lt. Tik elektroniniais laiškais patvirtintos rezervacijos yra galiojančios. Tik pilnai arba dalinai iš anksto apmokėtos rezervacijos yra galiojančios. Minimali dalinio avanso suma yra 30 Eur už kiekvieną rezervuotą naktį (30 Eur * X naktys). Atsiskaitant už viešnagę dovanų kuponu, rezervacija patvirtinama tik nurodžius galiojančio dovanų kupono numerį.
2.2 Svečias sutinka atvykęs pateikti savo asmens dokumentą ir išsamiai užpildyti svečio kortelę, kaip ją apibrėžia LR galiojančios tvarkos. Svečiui nesutikus pateikti asmens duomenų, Sodyba turi teisę paslaugų neteikti. Sodyba tvarko asmens duomenis tik LR įstatymuose numatytais tikslais.
2.3 Maksimalus Svečių skaičius – 2, papildomiems Svečiams paslaugos neteikiamos. Svečiai neturi teisės savo nuožiūra priimti papildomų svečių į Sodybos teritoriją. Svečiai gali su savimi atsivežti šunį/-is ar katę/-es (vad. Augintiniai), tai pažymėjus rezervacijoje.
2.4 Svečiui atšaukus rezervaciją, kai iki rezervacijos pradžios yra likę 15 ir daugiau dienų, 30 Eur užskaitoma kaip kompensacija Sodybai. Jei Svečias buvo iš anksto sumokėjęs didesnę sumą, Sodyba susidariusį skirtumą (sumokėta suma minus 30 Eur) grąžina Svečiui. Svečiui atšaukus rezervaciją, kai iki rezervacijos pradžios yra likę 14 ir mažiau dienų, visas minimalus dalinis avansas (30 Eur už kiekvieną rezervuotą naktį) užskaitomas kaip kompensacija Sodybai. Jei Svečias buvo iš anksto sumokėjęs didesnę sumą, Sodyba susidariusį skirtumą (sumokėta suma minus 30 Eur už kiekvieną naktį) grąžina Svečiui. Force Majoure atveju, Sodyba grąžina visą Svečio sumokėtą sumą. Svečiui, ketinusiam atsiskaityti dovanų kuponu, atšaukus rezervaciją likus daugiau nei 72 val. iki viešnagės pradžios, jokios sankcijos netaikomos; likus mažiau nei 72 val. iki viešnagės pradžios kuponas užskaitomas kaip panaudotas.

3. Dovanų kuponai
3.1 Šioje svetainėje galima įsigyti dovanų kuponus Sodybos paslaugoms gauti.
3.2 Unikalus kupono kodas, jo įsigijimo data ir kuponu galimos apmokėti paslaugos nurodomos kupone.
3.3 Kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, išskyrus gruodžio 31 d. Nepanaudojus kupono per šį laikotarpį, laikoma, kad paslauga yra suteikta, pinigai nėra grąžinami.
3.4 Kuponas „Sekmadienio popietė pirtyje“ galioja sekmadienį – ketvirtadienį nuo rugsėjo iki gegužės mėn.
3.5 Kuponas negrąžinamas ir nekeičiamas į pinigus.
3.6 Pasinaudojus ne visomis kupone numatytomis paslaugomis, joks galimai susidaręs kainų skirtumas tarp panaudotų paslaugų ir kupono vertės nėra grąžinamas/išmokamas.

4. Atsakomybė ir daiktų saugojimas
4.1 Sodybos Svečiai privalo atlyginti Sodybai padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių Svečių ar jų Augintinių kaltės.
4.2 Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis Sodybos teikiamomis paslaugomis.

5. Nenugalima jėga (force majeure)
5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Sodybos teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Atvykimo ir išvykimo laikas
6.1 Sodybos Svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Sodybą nuo 15.00 val., jeigu raštu nesutartas kitoks atvykimo laikas.
6.2 Sodybos Svečiai išvykimo dieną turi išvykti iš Sodybos iki 12.00 val., jeigu raštu nesutartas kitoks išvykimo laikas.
6.3 Svečiams, besinaudojantiems kuponu „Sekmadienio popietė pirtyje“, išvykimo laikas – iki tos pačios dienos 22 val.

7. Kainos, mokėjimai, apskaita
7.1 Kaimo turizmo veiklą vykdo Greta Šaumanė pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą numeris 676264.
7.2 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą.
7.3 Sodyba nėra PVM mokėtoja, tad visos kainos nurodytos be PVM.
7.4 Sodyba, vadovaudamasi LR įstatymais, išrašo elektronines sąskaitas faktūras.
7.5 Sodyba turi teisę keisti kainas bet kuriuo metu (išskyrus jau patvirtintų rezervacijų kainas).
7.6 Svečiui atsiskaitant dovanų kuponu/-ais, joks kainų skirtumas, atsiradęs dėl sezoninių ir/ar paskutinės minutės pasiūlymų arba kitų priežasčių, svečiui nėra išmokamas ar perkeliamas kitoms Sodybos paslaugoms apmokėti.

8. Kitos sąlygos
8.1 Sodyboje rastus (paliktus) svečių daiktus Sodyba įsipareigoja saugoti 3 mėn. po Svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį.
8.2 Rašytiniu Svečio prašymu Sodyboje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei Svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Sodyboje.
8.3 Sodybos Svečiai privalo tinkamai naudotis Sodyboje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Sodybai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl Svečio kaltės.
8.4 Sodyboje esantys daiktai yra Sodybos nuosavybė, todėl Svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Sodybos.
8.5 Svečiai privalo pateikti savo asmens duomenis svečių žurnalo pildymui, kaip tai reglamentuoja LR Turizmo įstatymas. Asmens duomenys naudojami tik įstatymo numatytais tikslais. Duomenys tvarkomi pagal LR įstatymus ir teisės aktus.
8.5 Bet kokie ginčai, kilę tarp Sodybos ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu.
8.6 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Sodybos buvimo vietą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 gruodžio 27 d.